Korhan Yaylası

Ağrı Dağının kuzey bölgesinde bulunan ve içinde Iğdır Kalesi (Korgan), kilise, mezarlık alan ve ören yerini barındıran 1100’lu yıllarda Kervan ticaret yolu üzerinde yer alan bölgede günümüzde sadece temel izleri olan yapı kalıntıları mevcuttur. Bu yapılar moloz taş örgülü olup harç malzemesi olarak toprak kullanılmıştır. Kalenin bulunduğu tepenin güneyinde değirmen kalıntısı ve değirmen taşına rastlanmıştır. Değirmenin suyu Ağrı Dağının kuzey eteklerinde 3400 rakımda bulunan Küp gölünden kanallar aracılığı ile getirilmekte olup, bu kanalın bir kısmı günümüzde de takip edilebilmektedir. Bu yerleşim alanlarının kuzeyinde Korhan kalesi ile kilise arasında mezarlık alanı bulunmaktadır. Katolik ve Ortodoks mezarların iç içe bulunduğu alanda haç ve değişik figürlerin üzerinde yer aldığı mezar taşları bulunmaktadır. Define arayıcıları tarafından mezarlar büyük ölçüde tahrip edilmiştir.