Osmanlı Kışlası

Osmanlı Kışlası Iğdır İli Tuzluca ilçesi Üçkaya Köyü’nün güneydoğusunda yer alır. Moloz taşların üzeri yontulmak sureli ile yapılmıştır. Köye hakim bir konuma sahiptir Üst kısmı yıkılmıştır. Yamaç kısmını tahkim etmek için alt tarafta istinat duvarı yapılmıştır. Batısından eğri taş deresi geçmektedir Kapı ve penceresi günümüzde söküldüğünden yoktur. Serdarbulak Kışla Binası Kışla binası tek katlı ve dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapı yaklaşık 4000m2'lik alan üzerinde inşa edilmiştir. Tamamı bazalt taş malzemeden inşa edilen yapının girişi kuzeybatı yönündendir. Yapı ortada geniş bir avlu ve avluyu çevreleyen farklı ölçülerde ve farklı ihtiyaçlar için yapılmış odalardan oluşmaktadır. Girişten itibaren geniş bir avluya girilir. Bu avlunun iki yanında yine farklı yerlerde yapılmış ve çeşitli amaçlarla kullanılan mekanlar bulunmaktadır. Girişin tam karşısında yükseltilmiş odalar ve arka tarafında ise yatay uzanan uzun bir salon bulunmaktadır. Bölümler üzerinde yer alan pencere açıklıkları, basık yuvarlak kemerli olup, pencereler oldukça yüksek tutulmuştur. Yapı kompleks bir yapı özelliği göstermektedir. Askeri amaçlı yapılmasından olsa gerek süsleme öğelerine pek yer verilmemiştir. Sade bir tarzda inşa edilen kışlanın yalnız pencere kemerlerindeki taşların dikey yerleştirilmesiyle cephelerde bir hareketlilik göze çarpmaktadır.